Πολιτική Απορρήτου

Η www.mypetland.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών της σελίδας. Ο κωδικός χρήστη χωρίζεται σε δύο μέρη: Το όνομα (username) και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), οι οποίοι σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχειά καθώς και στις τιμές των προϊόντων μας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δοθούν σε άλλες εταιρίες ή φορείς χωρίς την άδειά σας, ενώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να είστε χρήστης της ιστοσελίδας μας, σας παρέχετε η δυνατότητα να υποβάλλεται αίτημα διαγραφής όπου αφού γίνει δεκτό τα στοιχεία σας και τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγράφονται οριστικά από τις βάσεις δεδομένων μας.